Verzending 1 – 3 werkdagen|Gratis verzending v.a. €50,-|Niet goed = Geld terug garantie*

Gratis verzending door heel Nederland!*

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing voor de website www.olivestyling.nl

Door deze website te bezoeken verklaart de consument akkoord met het toepasselijkheid van deze disclaimer. Bij conflicterende bepalingen uit deze disclaimer en de algemene voorwaarden gaat laatst genoemde voor.

De informatie die op de website van Olive styling wordt getoond is met uiterste zorg samengesteld en is bestemd voor algemene informatie doeleinden. Olive styling kan niet garanderen dat deze informatie compleet is. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Voordat de consument beslist of handelt dient er advies ingewonnen te worden bij Olive styling. Olive styling, kan zonder voorgaande mededelingen, wijzigingen aanbrengen aan de inhoud van de website. Olive styling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (in)directe schade door gebruik te maken van de website. Olive styling geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie.

De website van derden, waarnaar eventueel wordt verwezen of waarnaar derder naar Olive styling verwijzen, worden niet door Olive styling beheerd of onderhouden. Olive styling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade die is ontstaan als gevolg van gebruik van deze inhoud. De website van Olive styling, inclusief de inhoud, is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en komen alleen toe aan Olive styling. Niets van deze website mag verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Olive styling.

Voor de prijzen die op Olive styling staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergaven van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel een overeenkomst te mogen claimen of te veronderstellen. Olive styling streeft ernaar om een zo actueel mogelijke website te tonen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van de inhoud van deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kan Olive styling daarvoor niet aansprakelijk voor worden gesteld. De producten en/of informatie van de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Olive styling behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding.

De inhoud van deze website is gericht op bezoekers uit Nederland. Het Nederlands recht is uitsluiten van toepassing. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.